Reality
4 min čtení

Jak ukončit nájem před prodejem nemovitosti?

14.12.2023

Plánujete prodat nemovitost, ve které máte nájemníka? Před tím, než začnete váš dům či byt inzerovat na realitních webech, je potřeba řádně ukončit nájem. Jaké úskalí skrývá smlouva o pronájmu a jaké možnosti jako pronajímatel máte? Na to se blíže podíváme v tomto článku.

Jakými cestami se dá ukončit nájem?

Každé ukončení nájemní smlouvy musí proběhnout písemně. Nejde provést ústně přes telefon. Podmínky, za kterých můžete ukončit nájem, jsou stanoveny občanským zákoníkem a případně smlouvou. Jako pronajímatel jste zákonem svazován více než nájemník, a proto se musíte řídit následujícími podmínkami.

Ukončení nájmu na dobu určitou

  • Nájemce poruší své povinnosti způsobem, který znemožňuje další trvání nájmu (neplatí nájem, poškodil vybavení nebo samotnou nemovitost, ruší sousedy atd.)
  • Pronajímatel potřebuje nemovitost k vlastnímu užívání nebo pro členy své rodiny (manželka, děti, sourozenci, rodiče).
  • Zásadní změna v okolnostech, při nichž byla smlouva sjednána a mohla by poškodit jednu ze smluvních stran.

Možnosti ukončení nájmu na dobu neurčitou

  • Nájemce hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu (např. pronajme byt bez souhlasu pronajímatele).
  • Byl odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal na pronajímateli, jeho domácnosti nebo osobě, která bydlí v domě, kde je byt, nebo proti cizímu majetku, jenž se nachází v tomto domě.
  • Nemovitost má být vyklizena z důvodu veřejného zájmu (např. bude nařízena demolice budovy za účelem výstavby dálnice).
  • Z jiného obdobně závažného důvodu pro vypovězení nájmu (rozsáhlá rekonstrukce ze stavebních důvodů).

V obou případech se dá ukončit nájem dohodou, s čímž samozřejmě musí souhlasit obě strany. V případě výpovědi nájmu pak klasicky platí 3měsíční výpovědní lhůta, v níž má nájemník čas se vystěhovat a najít si nové bydlení.

Jak postupovat po ukončení nájmu?

Nezáleží na tom, jakým způsobem ukončíte nájemní smlouvu, vždy vám musí nájemník předat byt k danému datu. Jako pronajímatel musíte zkontrolovat stav bytu či domu a sepsat o tom protokol (není to vyloženě nutné).

Ten by měl obsahovat popis stavu v jakém byla nemovitost předána, také údaje o stavu měřičů elektrické energie, vody a plynu (v případě, že jsou instalovány) spolu se seznamem odevzdaného vybavení a jeho popisu i fotodokumentace.

Na základě těchto údajů pak předáte vyúčtování služeb spojených s nájmem. Pokud je byt nebo dům předán v adekvátním stavu (vybavení může být opotřebované v rámci běžného užívání, ale nikoliv poškozené) a na základě toho vracíte kauci.

Co dělat, když nájemník nechce opustit byt?

Někdy se může stát, že je nájemník problematická osoba a nechce opustit byt, i když dostal výpověď a uplynula výpovědní lhůta. Co v takové situaci dělat? Nejspíš by vás napadlo, že za daných okolností se obrátíte na Policii ČR. Ta k těmto případům však nemá moc pozitivní přístup. Jak tedy postupovat?

Rozhodně se neuchylujte k násilným praktikám, které nic neřeší. Ačkoliv to nepůjde hned, tak je potřeba podat na nájemníka, který nechce předat byt, žalobu. Účinné mohou být i sankce. Až na základě rozhodnutí daného soudu máte možnost nájemce vystěhovat za dohledu Policie ČR.

Zjistěte si cenu nemovitosti

Před prodejem nemovitosti je dobré zjistit cenu nemovitosti. Nemusíte se nutně obracet na odhadce. S naším realitním webem zjistíte cenu bytu i domu snadno, zdarma a pohodlně z domova.

Rychlá reakce

Nenašli jste konkrétní produkt
nebo máte nějaké otázky?

Neváhejte se zeptat našich ochotných Patronů
Kontaktujte nás